[1]
Мурзова, О., Сагитова, Г., Ищенко, Е., Гарянин, Р., Отто, А. и Фараджова, Д. 2021. ГЕРОИ-АСТРАХАНЦЫ, СПАСАВШИЕ ОТ СМЕРТИ. Медицина и организация здравоохранения. 5, 3 (фев. 2021), 63-69.