Мурзова, О., Сагитова, Г., Ищенко, Е., Гарянин, Р., Отто, А., & Фараджова, Д. (2021). ГЕРОИ-АСТРАХАНЦЫ, СПАСАВШИЕ ОТ СМЕРТИ. Медицина и организация здравоохранения, 5(3), 63-69. извлечено от http://ojs3.gpmu.org/index.php/medorg/article/view/2525