МУРЗОВА, О.; САГИТОВА, Г.; ИЩЕНКО, Е.; ГАРЯНИН, Р.; ОТТО, А.; ФАРАДЖОВА, Д. ГЕРОИ-АСТРАХАНЦЫ, СПАСАВШИЕ ОТ СМЕРТИ. Медицина и организация здравоохранения, v. 5, n. 3, p. 63-69, 15 fev. 2021.